Головна


    До відома науковців Хмельницької області.
alt

    Хмельницька обласна рада
оголошує конкурс закінчених науково-дослідних робіт (НДР - 2021)
з фундаментальних та прикладних досліджень в технічній і гуманітарній галузях

    Мета конкурсу: -стимулювання проведення в регіоні фундаментальних, прикладних наукових досліджень, НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук, розробок нових технологій, обладнання і матеріалів та впровадження їх у виробництво на підприємствах області, а також стимулювання наукових розробок молодих вчених у всіх галузях науки.

    Конкурс проводиться у номінаціях:
        - прикладні/фундаментальні НДР (технічного профілю);
        - НДР за тематикою суспільних та гуманітарних наук;
        - монографії, підручники і навчальні посібники;
        - науково-технічні (експериментальні) розробки молодих вчених.
    У кожній номінації присуджуються:
        - перша премія – десять тисяч гривень;
        - друга премія – сім тисяч гривень;
        - третя премія – п’ять тисяч гривень.

    Особи, які бажають взяти участь у конкурсі у термін з 1 березня по 25 квітня 2025 р., подають на розгляд конкурсної комісії особисто або поштою такі документи:
        - науково-дослідну роботу (монографію, підручник, навчальний посібник);
        - заяву на участь в обласному конкурсі науково-дослідних робіт з відомостями та особистими підписами авторів, керівника організації (підприємства) відповідно до форми, встановленої Положенням (Додаток №1);
        - самооцінку автора НДР (Додаток №2);
        - декларацію про авторські права (Додаток №3);
        - рішення Експертної ради (Додаток №4);
        - звіт (результати перевірки) використання системи виявлення збігів/ідентичності/, у якому міститься інформація про відсоток унікальності;
        - висновки компетентних установ та організацій щодо актуальності НДР, вартості їх розробки та впровадження, отриманий або очікуваний ефект від впровадження цих робіт;
        - довідку про впровадження НДР у виробництво (при наявності);

    Зразки матеріалів, які подаються на конкурс можна отримати на цій сторінці через інтернет (див. нижче).
    Реєстраційні матеріали для участі у конкурсі НДР - 2021 надсилаються поштою (з датою на штемпелі поштового відправлення до 25 квітня 2021р.) або реєструються з 09 до 17 години за адресою:
29005, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 92, 1-ий поверх, к. 103.

    Пакет документів подається у папці з зав`язками з надписом «Обласний конкурс науково-дослідних робіт» та назвою номінації.
    Роботи (пакет документів), що не відповідають умовам конкурсу прийматись не будуть.
Зразки матеріалів, які подаються на конкурс можна взяти тут

Довідки за телефоном (067) 931-29-17; 067-380-01-12,
Ел. пошта:   nauka_gytia@ukr.netНаша мета:

     підтримка інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності, а також сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

     реалізація на регіональному рівні державної інформаційної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної та іншої діяльності, інформатизація в межах своєї компетенції;

     сприяння та підтримка комерціалізації результатів наукових досліджень, здійснення трансферу технологій.

     задоволення і захист законних, соціальних, економічних, творчих, наукових, культурних та інших спільних інтересів членів Фонду;

     сприяння здійсненню наукових, маркетингових і прикладних досліджень в технічній, економічній, політичній та інших сферах діяльності, направлених на підвищення економічного потенціалу і підняття престижу України.

Ми працюємо для Вас

На часі

Контакти

Адреса: Україна, 29000 м. Хмельницький,                        вул. Свободи, 36
Телефон: +380-382-72-07-36
Факс: +380-382-72-07-36
Моб: +380-98252-84-81
E-mail: nauka_gytia@ukr.net